गण्डकी प्रदेश सरकार

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बागवानी विकास श्रोत केन्द्र

पोखरा, कास्की


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 लिलामी सम्बन्धी सूचना 2081-02-23 बागवानी विकास श्रोत केन्द्र View
2 बिरुवा बिक्री सम्बन्धी सूचना 2081-01-31 बागवानी विकास श्रोत केन्द्र View
3 फलफूल विरुवा विक्री सम्बन्धमा 2080-01-03 HDRC, Pokhara View
4 प्याज बेर्ना बिक्री सम्बन्धी सूचना 2079-09-01 बागवानी विकास श्रोत केन्द्र पोखरा View
5 प्रथम चौमासिक प्रगती प्रतिवेदन आ.ब. २०७९ ८० 2079-08-14 View
6 त्रैमासिक प्रगती प्रतिवेदन 2079-08-03 बागवानी विकास श्रोत केन्द्र पोखरा View
7 काउलीका गुणस्तरीय बेर्ना बिक्री सम्बन्धी सूचना 2079-05-17 View
8 आ.व. २०७९/०८० मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2079-04-17 View
9 प्याजको बेर्ना बिक्री सम्बन्धि सूचना 2078-08-22 admin View
10 invitation for Bids 2078-08-19 admin View
11 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-08-08 admin View
12 बागवानी विकाश श्रोत केन्द्र पोखराको सर्वासधारंमा अनुरोध 2078-08-06 admin View
13 च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम 2078-07-18 admin View
14 किम्बुको कटिंग बारे सूचना 2078-07-02 admin View