प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश

भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

बागवानी विकास श्रोत केन्द्र

पोखरा, कास्की


सूचना तथा समाचारहरु
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 काउलीका गुणस्तरीय बेर्ना बिक्री सम्बन्धी सूचना 2079-05-17 View
2 आ.व. २०७९/०८० मौजुदा सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना 2079-04-17 View
3 प्याजको बेर्ना बिक्री सम्बन्धि सूचना 2078-08-22 admin View
4 invitation for Bids 2078-08-19 admin View
5 कार्यक्रम संचालनको लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-08-08 admin View
6 बागवानी विकाश श्रोत केन्द्र पोखराको सर्वासधारंमा अनुरोध 2078-08-06 admin View
7 च्याउ बीउ उत्पादन गर्ने प्रयोगशालालाई सहयोग कार्यक्रम 2078-07-18 admin View
8 किम्बुको कटिंग बारे सूचना 2078-07-02 admin View